null

0

วั น แ ม่ นี้ รั บ ก า แ ฟ ฟรี !! 1 แก้ว

วั น แ ม่ นี้ รั บ ก า แ ฟ ฟรี !! 1 แก้ว


2019-06-06 17:33:53

ROMANO เชิญร่วมสนับสนุนการ บ อ ก รั ก แ ม่ !!
โดยในวันพิเศษนี้ ROMANO ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของท่านสุภาพสตรี รวมทั้งคนที่รักแม่
เชิญมาดื่มกาแฟฟรีในวันแม่นี้ "วั น แ ม่ นี้ รั บ ก า แ ฟ ฟรี !! 1 แก้ว"
ท่านสุภาพสตรีจะได้รับสิทธิพิเศษนี้โดยตรง
โดยเงื่อนไขในการรับสิทธิมีดังนี้
- รับสิทธิเฉพาะท่านสุภาพสตรีเท่านั้น
- รับกาแฟหรือเมนูน้ำอื่นๆร้อนหรือเย็นก็ได้ จำนวน 1 แก้วต่อ 1 ท่าน (แก้วต่อไปมีค่าใช้จ่าย)
- โปรนี้เฉพาะวันที่ 12/8/61 วันเดียวเท่านั้น ทั้งสองสาขา
......................................................................
"บ อ ก ร ส ช า ติ ก า แฟ ที่ เ ป็ น ตัว คุ ณ"
Romano Coffee Studio Chiangmai
www.romanocoffeestudio.com
......................................................................
ROMANO COFFEE STUDIO (สาขา 1)
(ฝั่งคูเมืองด้านใน ผ่านประตูเชียงใหม่ 50 เมตร)
https://goo.gl/maps/hs9pcYZeoUn
......................................................................
ROMANO COFFEE STUDIO (สาขา2) 
( ด้านหน้า 89 พลาซ่า หนองหอย เชียงใหม่)
https://goo.gl/maps/aauJkyuBwBm